Skip to main content
Тендерийн нэр:10-р хороолол 6/0.4 кв-ийн 2*630 кВа чадалтай хаалттай дэд өртөө шугамыг орон нутгийн өмчид авах
Тендерийн дугаар:ОР-167/2016
Тендер нээсэн огноо, цаг минут:2016 оны 07 сарын 19 өдөр, 14 цаг 30 минут
Тендер нээсэн газар:ХААА-ны сургалт мэдээллийн төвд
Тендер зарлагдсан огноо:2016 оны 07 сарын 04 өдөр
Тендерт ороцохоор бүртгүүлсэн  компани ААНэгжийн тоо: 
Тендерт үнийн санал ирүүлсэн компани ААНэгжийн тоо:1
     
Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:
Тендерт оролцогчийн нэрҮнийн санал, төгрөгөөрҮнийн хөнгөлөлтТендерийн  баталгаа
1Ургамал Энх ХХК    285,738,173.00 ХХБанк 6,000,000 төг 2016.10.05 дуустал