Skip to main content

Огноо:2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: Түрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлэх

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ОР-175/2016

Орхон аймгийн ЗДТГ ньэрх бүхий тендерт оролцогчдоосТүрээсийн орон сууцны сан бүрдүүлэх тухай ЦАХИМ тендер ирүүлэхийг урьж байна.

            Энэхүү тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (www.meps.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу.

            Тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50000 /тавин мянган/ төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна.

      Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогчид тавих шаардлага:

Үүнд:

Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын орлогын нийлбэрийн дундаж хэмжээ нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх

Санхүүгийн тайлан: 2014, 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтын хамт ирүүлэх

Дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллага гүйцэтгэсэн эсвэл гүйцэтгэж байх:Түрээсийн орон сууцанд авах барилга нь эрх бүхий байгууллага боловсруулсан, барилгын стандарт, БНбД-н шаардлага бүрэн хангасан, батлагдсан ажлын зураг төсвийн дагуу эрх бүхий байгууллага барьж байгаа эсвэл барьсан, улсын комиссоор хүлээж авсан, өмчлөх буюу эзэмших ашиглах эрх үүсээгүй, шинэ барилга байна.

             Тендерт оролцогч нь Санал болгож буй үнийн 1 хувьтай дүйцэх төгрөгийн цахим тендерийн баталгааг гаргаж ирүүлнэ.

               Тендерийг 2016 оны 06-р сарын 13-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө www.meps.gov.mn хаягаар цахимаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2016 оны 06-р сарын 13-ны 10 цаг 30 минутад нээнэ.

            Гадаадын этгээд тендерт оролцох эрхтэй.

            Дотоодын давуу эрх тооцно.

            Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Орхон аймгийн Худалдан авах ажиллагааны алба

Нутгийн удирдлагын ордон 1 давхар 113 тоот өрөө

Утас:70358570