Skip to main content

Тендерийн нэр:

Хүрэнбулаг багийн 4-9-р байрны дунд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах

Тендерийн дугаар:

БӨ-16-А/02

Тендер нээсэн огноо, цаг минут:

2016 оны 02 сарын 19 өдөр, 11 цаг 00 минут

Тендер нээсэн газар:

Баян-Өндөр сум ЗДТГазар Иргэний танхимд

Тендер зарлагдсан огноо:

2016 оны 02 сарын 08 өдөр

Тендерт ороцохоор бүртгүүлсэн  компани ААНэгжийн тоо:

6

Тендерт үнийн санал ирүүлсэн компани ААНэгжийн тоо:

5

 

 

 

 

 

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал, төгрөгөөр

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

Хөрөнгийн бэл ХХК

          20,603,506

 -

 Баталгаа шаардаагүй