Skip to main content

Тендерийн нэр:

Хотын төв бохир усны шугамын 2-р коллекторыг гүйцээж барих

Тендерийн дугаар:

ОР-18/2016

Тендер нээсэн огноо, цаг минут:

2016 оны 02 сарын 18 өдөр, 14 цаг 30 минут

Тендер нээсэн газар:

ХААА-ны сургалт мэдээллийн төвд

Тендер зарлагдсан огноо:

2016 оны 01 сарын 18 өдөр

Тендерт ороцохоор бүртгүүлсэн  компани ААНэгжийн тоо:

 

Тендерт үнийн санал ирүүлсэн компани ААНэгжийн тоо:

2

 

 

 

 

 

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал, төгрөгөөр

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

Тэнгэр хишиг ХХК

  398,756,776.00

 

ХХБанк 4,200,000 төг
2016.06.30 дуустал

2

Бурхууд ХХК

  402,077,518.00

0.6%
2,412,465.10

Голомтбанк 4,100,000 төг
2016.05.02 дуустал

3

Хангилцаг ХХК

  376,488,000.00

 

ХХБанк 4,040,000 төг
2016.05.04 дуустал

4

Байгууламж ХХК

  376,685,284.00

 

ХХБанк 4,048,200 төг
2016.04.30 дуустал

5

Эрин гүрэн ХХК

  398,977,375.00

 

ХХБанк 3,989,774 төг
2016.05.05 дуустал

6

Б софт ХХК

  376,482,641.00

 

Хасбанк 4,048,200.00 төг
2016.05.03 дуустал