Skip to main content

Тендерийн нэр:

Дэнжийн КНС-г төв бохир усны шугамд холбох

Тендерийн дугаар:

ОР-11/2016

Тендер нээсэн огноо, цаг минут:

2016 оны 02 сарын 18 өдөр, 14 цаг 30 минут

Тендер нээсэн газар:

ХААА-ны сургалт мэдээллийн төвд

Тендер зарлагдсан огноо:

2016 оны 02 сарын 18 өдөр

Тендерт ороцохоор бүртгүүлсэн  компани ААНэгжийн тоо:

 

Тендерт үнийн санал ирүүлсэн компани ААНэгжийн тоо:

3

 

 

 

 

 

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал, төгрөгөөр

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

Ээлт Өлгий ХХК

 181,757,489.00

1.2%
2,257,489.00

 ХХБанк 1,820,000 төг
2016.05.05 дуустал

2

Эрин гүрэн ХХК

 179,018,812.00

 

ХХБанк 1,790,188 төг
2016.05.05 дуустал

2

Байгууламж ХХК

 169,497,818.00

 

ХХБанк 1,820,000 төг
2016.04.30 дуустал