Skip to main content

Тендерийн нэр:

Баянцагаан багт УДДТөв барих

Тендерийн дугаар:

ОР-14/2016

Тендер нээсэн огноо, цаг минут:

2016 оны 02 сарын 15 өдөр, 15 цаг 00 минут

Тендер нээсэн газар:

ХААА-ны сургалт мэдээллийн төвд

Тендер зарлагдсан огноо:

2016 оны 01 сарын 15 өдөр

Тендерт ороцохоор бүртгүүлсэн  компани ААНэгжийн тоо:

 

Тендерт үнийн санал ирүүлсэн компани ААНэгжийн тоо:

2

 

 

 

 

 

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал, төгрөгөөр

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

Билгүүн Од ХХК

    323,002,632.00

 

 ХХБанк 3,230,026 төг
2016.04.28 дуустал

2

ЖАМ ХХК

    354,141,639.00

2%
7,241,639.00

 Голомт 3,480,000 төг
2016.04.28 дуустал