Skip to main content
Тендерийн нэр:Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих /3-р хороолол / 
Тендерийн дугаар:ОР-51/2016
Тендер нээсэн огноо, цаг минут:2016 оны 01 сарын 22 өдөр, 09 цаг 00 минут
Тендер нээсэн газар:ХААА-ны сургалт мэдээллийн төвд
Тендер зарлагдсан огноо:2016 оны 01 сарын 14 өдөр
Тендерт ороцохоор бүртгүүлсэн  компани ААНэгжийн тоо:13
Тендерт үнийн санал ирүүлсэн компани ААНэгжийн тоо:7
     
Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:
Тендерт оролцогчийн нэрҮнийн санал, төгрөгөөрҮнийн хөнгөлөлтТендерийн  баталгаа
1Тэнгэр хишиг ХХК    52,941,889.000% шаардаагүй. 
2Номун дөлгөөн ХХК    54,966,486.000% шаардаагүй. 
3ЭГТ ХХК    54,534,625.00  шаардаагүй. 
4ТГ ХХК    47,430,610.00  шаардаагүй. 
5Ээлт Өлгий ХХК    54,870,350.004.9%
2,675,350
 шаардаагүй. 
6Наран Од ХХК    53,465,919.0015.8%
8,465,919.00
 шаардаагүй. 
7Баатар шүтээн уул ХХК    48,463,666.00  шаардаагүй.