Skip to main content
Тендерийн нэр:Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих /1р хороолол / 
Тендерийн дугаар:ОР-49/2016
Тендер нээсэн огноо, цаг минут:2016 оны 01 сарын 22 өдөр, 09 цаг 00 минут
Тендер нээсэн газар:ХААА-ны сургалт мэдээллийн төвд
Тендер зарлагдсан огноо:2016 оны 01 сарын 14 өдөр
Тендерт ороцохоор бүртгүүлсэн  компани ААНэгжийн тоо:10
Тендерт үнийн санал ирүүлсэн компани ААНэгжийн тоо:5
     
Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:
Тендерт оролцогчийн нэрҮнийн санал, төгрөгөөрҮнийн хөнгөлөлтТендерийн  баталгаа
1Сууц Трейд ХХК    47,855,000.000% шаардаагүй. 
2Баатар шүтээн уул ХХК    43,356,240.00  шаардаагүй. 
3Наран Од ХХК    48,521,767.0017.6% 
8,521,767.00
 шаардаагүй.