Skip to main content
Тендерийн нэр:Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих /5-р хороолол / 
Тендерийн дугаар:ОР-53/2016
Тендер нээсэн огноо, цаг минут:2016 оны 01 сарын 22 өдөр, 09 цаг 00 минут
Тендер нээсэн газар:ХААА-ны сургалт мэдээллийн төвд
Тендер зарлагдсан огноо:2016 оны 01 сарын 14 өдөр
Тендерт ороцохоор бүртгүүлсэн  компани ААНэгжийн тоо:11
Тендерт үнийн санал ирүүлсэн компани ААНэгжийн тоо:6
     
Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:
Тендерт оролцогчийн нэрҮнийн санал, төгрөгөөрҮнийн хөнгөлөлтТендерийн  баталгаа
1Сууц Трейд ХХК  48,961,273.000% шаардаагүй. 
2Талст билэг ХХК  47,000,000.000% шаардаагүй. 
3Тэнгэр хишиг ХХК  47,936,878.00  шаардаагүй. 
4Наран Од ХХК  48,521,767.0017.6%
8,521,767.00
 шаардаагүй.