Skip to main content
Тендерийн нэр:Орон сууцны байруудын орцыг соронзон кодтой хаалгаар солих /6-р хороолол / 
Тендерийн дугаар:ОР-54/2016
Тендер нээсэн огноо, цаг минут:2016 оны 01 сарын 22 өдөр, 09 цаг 00 минут
Тендер нээсэн газар:ХААА-ны сургалт мэдээллийн төвд
Тендер зарлагдсан огноо:2016 оны 01 сарын 14 өдөр
Тендерт ороцохоор бүртгүүлсэн  компани ААНэгжийн тоо:12
Тендерт үнийн санал ирүүлсэн компани ААНэгжийн тоо:6
     
Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:
Тендерт оролцогчийн нэрҮнийн санал, төгрөгөөрҮнийн хөнгөлөлтТендерийн  баталгаа
1Сууц Трейд ХХК      54,475,240.000% шаардаагүй. 
2Номун дөлгөөн ХХК      54,966,486.005%
2,748,324.3
 шаардаагүй. 
3Талст билэг ХХК      52,000,000.00  шаардаагүй. 
4ЭГТ ХХК      54,534,625.00  шаардаагүй. 
5Ээлт Өлгий ХХК      54,870,350.003.4% 
1,870,350.00
 шаардаагүй. 
6Наран Од ХХК      23,774,952.000% шаардаагүй.